บัตรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลปิยะเวท ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ บัตรเครดิต

สิทธิประโยชน์

บริการดูแลสุขภาพระดับพรีเมี่ยม

รับส่วนลดสูงสุด 40% จากโรงพยาบาลปิยะเวท

รับเงินคืนทุกรอบบัญชี

รับเงินคืนสูงสุด 2% จากยอดรวมค่าใช้จ่ายผ่านบัตรต่อรอบบัญชี

ร่วมทำบุญกับธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารร่วมบริจาค 0.2% จากทุกยอดใช้จ่ายผ่านบัตรให้แก่มูลนิธิปิยะเวท

สิทธิประโยชน์ที่ครบทุกความต้องการ

เพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากบัตรไทเทเนียม ธนาคารกรุงเทพ

ใช้จ่ายอย่างมีระดับ รับเงินคืนทุกรอบบัญชี

รับสิทธิประโยชน์มากมาย พร้อมมีส่วนร่วมบริจาคสู่สังคมให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลปิยะเวท

รับเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตตามยอดรวมค่าใช้จ่ายผ่านบัตรต่อรอบบัญชี

ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ต่อรอบบัญชี % เครดิตเงินคืน
ไม่เกิน 25,000 บาท 0.50%
 25,001-100,000 บาท 0.75%
 100,001-200,000 บาท 1%
ส่วนที่เกิน 200,000 บาทขึ้นไป 2%

 

หมายเหตุ: จำนวนเงินที่คืนสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อบัตรต่อรอบบัญชี และจะนำไปลดยอดใช้จ่ายผ่านบัตรตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายของรอบบัญชีนั้น โดยบัตรหลักและบัตรเสริมจะแยกกันคำนวณ โปรดสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. (66) 0 2638 4000

นอกเหนือจากความคุ้มค่าจากเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตแล้ว คุณยังได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย จากโรงพยาบาลปิยะเวท กับอภิสิทธิ์เหนือระดับสำหรับการดูแลสุขภาพ

ส่วนลดจากโรงพยาบาลปิยะเวท

 • ส่วนลด 40% โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
 • ส่วนลด 30% สำหรับห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้น ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล)
 • ส่วนลด 10% อาทิ
  • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ยกเว้น ค่าแพทย์ เครื่องมือพิเศษ ค่าแล็ปพิเศษ ยารายการพิเศษ และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ)
  • ค่าบริการทันตกรรม 9 รายการ ดังนี้ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก เคลือบฟลูออไรด์ การผ่าตัด-ถอนฟันคุด การรักษาฟันในเด็ก การรักษารากฟัน การฟอกฟัน (ยกเว้น การจัดฟัน การใส่ฟัน การฝังรากเทียม)
  • ค่าสมัครบัตรสมาชิกโรงพยาบาลปิยะเวท และการต่ออายุบัตรสมาชิกทุกประเภท
  • ค่าสมัครสมาชิก Fitness Member ที่ศูนย์สุขภาพคืนชีวิตชีวา ตรัยญา 1 ปี
  • ค่า SPA ที่ศูนย์สุขภาพคืนชีวิตชีวา ตรัยญา

หมายเหตุ: สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ชำระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลปิยะเวท โดยสิทธิประโยชน์ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของโรงพยาบาลปิยะเวท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Piyavate Hotline โทร. (66) 0-2625-6500

บริการพิเศษผ่าน Piyavate Hotline

บริการพิเศษผ่าน Piyavate Hotline โทร. (66) 0 2625 6500

• บริการให้คำแนะนำ และช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ ตลอด 24 ชั่วโมง

• บริการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าและแจ้งกลับภายใน 24 ชั่วโมง

• บริการรถพยาบาลสายด่วน

• รับสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาเฉพาะกลุ่มและสำรองที่นั่งก่อนใคร

บริการสำรองที่จอดรถ

ผู้ถือบัตรไทเทเนียม โรงพยาบาลปิยะเวท ธนาคารกรุงเทพ รับบริการสำรองที่จอดรถ ความสะดวกสบายอีกระดับ ในทุกครั้งที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลปิยะเวท

ร่วมทำบุญกับธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารจะร่วมสมทบเงินบริจาค 0.2% จากทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรในแต่ละรอบบัญชี ให้แก่มูลนิธิ ปิยะเวท

หมายเหตุ: การคำนวณจะไม่รวมยอดรายการเบิกถอนเงินสด ยอดดอกเบี้ยทุกประเภท ค่าธรรมเนียมทุกประเภท ค่าปรับ รายการซื้อกองทุน ยอดเงินที่เกิดขึ้นจากการโอนยอดค้างชำระจากสินเชื่อหรือบัตรเครดิตอื่นๆ

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ จากบัตรไทเทเนียม ธนาคารกรุงเทพ

ในฐานะผู้ถือบัตรเครดิตไทเทเนียม ธนาคารกรุงเทพ คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด