ประกันเพราะอุ่นใจ ได้เงินหมุน 15/7

ธนาคารไทยพาณิชย์ แบงก์แอสชัวรันส์ - ​​​​​​​​​​​​​​ประกันชีวิต

อุ่นใจ ได้ลดหย่อนภาษีแบบเต็มๆ ได้เงินคืนสูงและเร็ว สูงสุด 20% ทุกปี

จุดเด่น

รับผลตอบแทนสูง

รับผลตอบแทนแน่นอนต่อเนื่องสูงสุด 20% ของทุนประกันภัย

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

สมัครง่ายไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ

รับเงินก้อนใหญ่เมื่อครบกำหนด

รับเงินก้อนครบกำหนดสัญญาสูงถึง 490% ของทุนประกันภัย

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร

•    อายุที่รับประกันภัย :  1 วัน – 55 ปี

•    ระยะเวลาเอาประกันภัย :  15 ปี

•    ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย :  7 ปี

•    จำนวนเงินเอาประกันภัย :  30,000 บาท – ไม่จำกัด

•    การตรวจสุขภาพ :  ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ

•    ชั้นอาชีพ : รับประกันภัยทุกชั้นอาชีพ

•    การซื้อสัญญาเพิ่มเติม : ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ทุกประเภท (รวมถึงสัญญาเพิ่มเติมยกเว้นเบี้ยประกันภัย RWP2)

หมายเหตุ :

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกันภัยบุคคลลักษณะเฉพาะ (เช่น สตรีมีครรภ์ ภิกษุ บุคคลบนพื้นที่ราบสูง ชาวต่างชาติ ฯ)
  2. ยกเว้น บุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาให้ล้มละลาย และ/หรือเป็นบุคคลที่ห้ามทำธุรกรรมตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ/หรือ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง