ประกัน SAVE MAX 16/6

แบงก์แอสชัวรันส์ - ​​​​​​​​​​​​​​ประกันชีวิต

รับเงินคืน 6%* ทุกปี พร้อมความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา

จุดเด่น

จ่ายเบี้ยสั้น

จ่ายเบี้ยฯ สั้นๆ 6 ปี คุ้มครองยาวๆ 16 ปี

รับเงินคืน

รับเงินคืน 6%* (สิ้นปีกรมธรรม์ ที่ 1-15) และมีเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา

ความคุ้มครองสูง

ความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 610%

สมัครง่าย

สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

สบายใจ

สบายใจ เบี้ยประกันภัยสามารถหักลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท**
*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
**ตามประกาศของอธิบดีกรมสรรพากร

เงื่อนไขในการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน
  • อายุที่รับประกัน : 1 วัน – 80 ปี
  • ระยะเวลาเอาประกัน : 16 ปี
  • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน : 6 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 50,000 บาท
  • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี และราย 6 เดือน

 

หมายเหตุ  :

  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
  • รับประกันภัยโดย บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต บริษัทในเครือ FWD Group
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

 

 

 

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

ผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญา  สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-15
ปีละ 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ผลประโยชน์อยู่ครบกำหนดสัญญา สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 16
600% ของจำนวนเงินเอาประกั นภัย

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
ปี กรมธรรม์ที่
1
2
3
4
5
6-16
% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
110%
210
310%
410%
510%
610%

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *