CEO ทั่วโลกให้ความสำคัญกับ “พนักงานที่เก่ง และมีความผิดชอบต่อสังคม”

(27 สิงหาคม 2563) KPMG เผยผลสำรวจจาก CEO ทั่วโลก พบว่า ช่วงหลังวิRead More…