7 เทคนิคการเลือกทำเลให้สอดคล้องกับธุรกิจที่ต้องการลงทุน

ธุรกิจ - การลงทุน

เครดิตภาพ : Igor Plotnikov / Shutterstock.com

สิ่งสำคัญอันดับแรกก่อนการเริ่มต้นลงทุนในธุรกิจใดๆ นั่นก็คือ ทำเลที่ตั้ง หรือ Location ซึ่งมีผลชี้วัดความสำเร็จและความล้มเหลวให้กับเจ้าของธุรกิจได้อย่างชัดเจน วันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคการเลือกทำเลให้สอดคล้องกับธุรกิจที่ต้องการลงทุน หากสามารถวิเคราะห์และเลือกทำเลที่ดีได้ โอกาสในการประสบความสำเร็จก็จะสูงตามมา

1.เป็นทำเลที่มีประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ
ก่อนจะทำธุรกิจใด เราต้องรู้ให้ได้ว่าลูกค้าเราคือใคร อยู่ที่ไหน เพื่อนำมาคัดเลือกโซนทำเลที่เหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจ เพราะประชากรในแต่ละพื้นที่จะเป็นตัวกำหนดธุรกิจที่เหมาะสมไปโดยอัตโนมัติ หากเลือกธุรกิจดี แต่ทำเลไม่ใช่ ก็ไม่สามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้

2.เป็นทำเลที่มีประชากรเป้าหมายจำนวนมาก
นอกจากจะเป็นทำเลที่เป็นกลุ่มประชากรเป้าหมายของธุรกิจแล้ว สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ต้องมีจำนวนประชากรที่มากพอ เพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะซื้อเรา จะเป็นลูกค้าเราทั้งหมด ดังนั้น จำนวนประชากรที่มาก ก็จะมีโอกาสในการเป็นลูกค้าที่มากตามไปด้วย

3.เป็นทำเลที่ประชากรเป้าหมายมีกำลังซื้อมาก
สิ่งสำคัญต่อมาที่ต้องพิจารณาคือ ประชากรเป้าหมายเหล่านั้น ต้องมีกำลังซื้อที่มากพอ จึงจะเกิดความคล่องตัวในการจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการต่างๆ

4.เป็นทำเลที่เดินทางไปถึงได้สะดวก
ทำเลที่ดีต้องมีที่จอดรถที่สะดวก ปลอดภัย หรือสะดวกในการจอด สะดวกในการเดินทาง อยู่ในโซนที่ดีและอยู่ฝั่งที่คนต้องผ่าน ไม่ต้องข้ามถนน ไม่ต้องยูเทิร์นไกล และอยู่ใกล้ป้ายรถเมล์ สถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งหากทำเลของธุรกิจไม่สะดวกจะส่งผลให้คนเลือกไปใช้บริการที่อื่นได้ง่าย

5.เป็นทำเลที่ไม่ชิดสะพานลอยหรือไม่อยู่ใต้สะพานข้ามแยก
การที่เราอยู่ชิดสะพานลอยหรืออยู่ใต้สะพานข้ามแยก จะทำให้หน้าร้านเราถูกบดบัง มองข้าม หรือเสียโอกาสจากลูกค้าที่เดินทางผ่านแต่ข้ามสะพานไปแล้ว ธุรกิจที่ดีจึงต้องรักษาระยะห่างจากสะพานลอยหรือสะพานข้ามแยกเหล่านี้ เพื่อไม่ให้โดนบดบังและเสียโอกาสในธุรกิจ

6.เป็นทำเลที่ไม่มีการแข่งขันที่สูง
นักธุรกิจต้องเลือกทำเลที่ไม่มีคู่แข่ง หรือลดภาวะ การแข่งขันที่สูง เพราะหากในทำเลที่เราเลือก มีคู่แข่งที่สำเร็จอยู่แล้ว การที่เราจะเปิดใหม่และไปสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดให้สำเร็จได้ นับเป็นเรื่องที่ยากเป็นเท่าตัว หรือหากมีคู่แข่งในพื้นที่ก็ต้องเป็นคู่แข่งที่ผ่านการประเมินแล้วว่าเราสามารถแข่งขันได้ ด้วยจุดแข็งของเราที่ดีกว่า

7.เป็นทำเลที่ค่าเช่าเหมาะสม
ทำเลที่เลือก ต้องมีค่าเช่าเหมาะสมกับเงินลงทุนของเรา โดยต้องไม่สูงมากจนเกินไป และคำนวณจุดคุ้มทุนได้ คืนทุนไว เพราะไม่เช่นนั้นจะเป็นการทำธุรกิจไว้จ่ายค่าเช่าเพียงอย่างเดียว ไม่เหลือกำไรแก่เจ้าของ

หลายธุรกิจเป็นธุรกิจที่ดี มีโอกาสสำเร็จสูง แต่เลือกทำเลได้ไม่เหมาะสม ก็ทำให้ล้มเหลวได้ แม้กระทั่งธุรกิจที่เหมือนกัน แต่ทำเลต่างกัน ก็สำเร็จและล้มเหลวต่างกัน การเลือกทำเลจึงสำคัญและจำเป็นอันดับแรกในการเริ่มต้นธุรกิจ