5 ปัญหาที่พบได้บ่อยในคอนโดและวิธีแก้ไขอย่างถูกต้อง

อสังหาริมทรัพย์

เครดิตภาพ : Narin Nonthamand / Shutterstock.com

เช่นเดียวกันกับบ้าน คอนโดก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่หนึ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาได้ แต่คำถามที่น่าสนใจกว่าคือเราจะทำยังไงเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว แล้วอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข เพราะคอนโดคือบ้านที่ซื้อมาจากน้ำพักน้ำแรงของเรา นี่คือ 5 ปัญหาที่พบในคอนโดและวิธีแก้ไขอย่างละมุนละม่อม

1.ปัญหาน้ำไหลน้อย
เนื่องจากคอนโดเป็นสถานที่รวมคนจำนวนมากไว้ด้วยกัน จึงทำให้มีการแย่งกันใช้น้ำโดยเฉพาะช่วงเวลา Prime Time ในช่วงเช้าหรือค่ำ ทำให้น้ำไหลอ่อยหรือไหลน้อยไม่เพียงพอในบางช่วงเวลา โดยเฉพาะคอนโดห้องสูง ๆ ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยการติดตั้งปั๊มน้ำเสริมแรงดันที่ช่วยส่งน้ำจากถังเก็บน้ำที่ดาดฟ้าลงมาได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ประชุมลูกบ้านควรมีมติร่วมกันเพื่อประโยชน์ของคอนโด

2.ปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตหรือโทรทัศน์ไม่เสถียร
อีกหนึ่งปัญหาที่พบได้ภายในคอนโดใหญ่ ๆ นั่นคือสัญญาณอินเตอร์เน็ตหรือโทรทัศน์ติด ๆ ขาด ๆ หรือเน็ตล่มบ่อยอาจมีที่มาจากหลากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนผู้ใช้งานเยอะ นิติบุคคลจ่ายค่าเน็ตช้า หรือคอนโดมีมุมอับต่อสัญญาณ ซึ่งปัญหาดังกล่าวแก้ไขได้ง่าย ๆ เพียงติดต่อช่างนิติบุคคลของคอนโดให้เข้ามาตรวจสอบ และเจรจากับทางผู้ให้สัญญาณอินเตอร์เน็ตและโทรทัศน์เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.ปัญหาควันบุหรี่
ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม แต่ปัญหาการสูบบุหรี่ที่ระเบียงห้องหรือพื้นที่ส่วนกลางนั้นได้สร้างปัญหาเรื่องกลิ่นให้กับลูกบ้านมากพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นที่ติดเสื้อผ้าที่ตากไว้บนระเบียงห้องอื่น ๆ หรือเศษก้นบุหรี่ที่ตกอยู่บนพื้น ดูไม่สะอาดสะอ้าน ครั้นจะว่ากล่าวตักเตือนก็เกรงว่าจะทำให้เกิดความบางหมางในหมู่ลูกบ้าน ฉะนั้น การแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือการแจ้งนิติบุคคลให้ทราบว่าปัญหาเป็นอย่างไร แล้วให้นิติบุคคลเป็นผู้แจ้งตัวการเจ้าของปัญหา รวมทั้งจัดพื้นที่สูบบุหรี่ให้เป็นที่เป็นทางก็จะช่วยแก้ไขปัญหาแบบละมุนละม่อมได้ดี

4.บุคคลภายนอกเข้ามาใช้พื้นที่ส่วนกลาง
คอนโดส่วนใหญ่มักจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นฟิตเนส สระว่ายน้ำ ห้องซาวน่า ห้องสมุด ห้องประชุม และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งลูกบ้านจะต้องจ่ายค่าส่วนกลางเพื่อใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในห้องดังกล่าว แต่จะทำอย่างไรล่ะ หากมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการส่วนกลางโดยไม่ใส่ใจรักษาหรือสร้างความเสียหาย หนทางในการแก้ไขปัญหาคือการกำชับกับนิติบุคคลให้มีการตรวจตราบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้ส่วนกลาง โดยไม่ได้มีลูกบ้านพามาอย่างเคร่งครัด รวมถึงการตักเตือนลูกบ้านที่นำบุคคลภายนอกมาใช้ส่วนกลางและสร้างความเดือดร้อนให้กับลูกบ้านคนอื่น ๆ อย่างจริงจัง ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาได้ไม่มากก็น้อย

5.ที่จอดรถไม่เพียงพอ
หนึ่งในปัญหาคลาสสิคของคอนโด เนื่องจากคอนโดเป็นสถานที่ที่มีผู้พักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่นับแขกของลูกบ้านและผู้มาติดต่อทำให้คอนโดจำนวนมากประสบปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ จำเป็นต้องจอดซ้อนคันซึ่งนำไปสู่ปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย หนทางในการแก้ไขปัญหาที่จอดรถไม่พอสามารถทำได้ด้วยการให้เจ้าหน้าที่ รปภ.คอนโด คอยตรวจตรารถเข้า-ออกอย่างใกล้ชิด รถคันไหนที่ไม่มีสติกเกอร์ลูกบ้านห้ามจอดค้างคืน หากฝ่าฝืนก็จะต้องล็อคล้อเพื่อดำเนินมิตรการเด็ดขาด ตลอดจนการจำกัดสิทธิการจอดรถ/ยูนิต เพื่อลดความแออัดของพื้นที่จอดรถก็จะช่วยคลี่คลายปัญหาลงไปได้บ้าง

ปัญหาในคอนโดส่วนใหญ่นั้นเป็นสิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ แต่คุณสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเหล่านั้น ด้วยการเลือกซื้อคอนโดที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีระบบการบริหารจัดการเป็นมืออาชีพ นิติบุคคลที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญที่สุดคือมีสภาพแวดล้อมที่ดี เพราะคุณจะต้องอาศัยอยู่ไปอีกนานนั่นเอง