สินเชื่อเพื่อการศึกษา > สถาบัน TNI (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น Scholar Loan for TNI)

ธนาคารธนชาต สินเชื่อเงินสด - สินเชื่อส่วนบุคคล

ความสำเร็จอยู่แค่เอื้อม… ก้าวสู่ความสำเร็จอย่างมั่นใจ ให้ธนชาตร่วมเติมเต็มอนาคตคุณให้สดใส ด้วยสินเชื่อเพื่อการศึกษาสำหรับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น Scholar Loan for TNI

วัตถุประสงค์


เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท กับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

วงเงินสินเชื่อ


100% ของค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร ขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

วิธีการเบิกเงินกู้


 • ทยอยเบิกเงินกู้เป็นงวด ตามเอกสารการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยจ่ายเช็คในนามสถาบันการศึกษา
 • กรณีผู้กู้ลงทะเบียนไว้ก่อนที่จะได้รับอนุมัติสินเชื่อ ให้จ่ายเงินกู้ตามใบเสร็จรับเงินที่สถาบันการศึกษาออกให้ โดยนับย้อนหลังได้ 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น

  * ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเบิกเงินกู้งวดต่อไป ถ้าผู้กู้ค้างชำระติดต่อกันตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป

วิธีการสมัคร – คุณสมบัติของผู้สมัคร

ช่องทางการสมัคร


 • ธนาคารธนชาตทุกสาขา
 • ฝ่ายขายลูกค้าผู้บริโภค ชั้น 4 อาคารวงศ์สว่าง โทร 02-834-9990 , 02-834-9996-8 โทรสาร 02-910-7041
 • ติดต่อสอบถาม Thanachart Contact Center โทร 1770

เงื่อนไขการกู้


 • กู้ได้สูงสุดถึง 100% ของค่าเรียนตลอดหลักสูตร
 • ผ่อนสบาย ๆ สูงสุด 8 ปี ลดต้นลดดอก ด้วยการหักบัญชีอัตโนมัติธนาคารธนชาต / หรือ Pay-in พิเศษ
 • มีบุคคลค้ำประกัน

คุณสมบัติของผู้ศึกษา


 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี / โท ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

คุณสมบัติของผู้กู้


 1. สัญชาติไทย
 2. เป็นผู้ศึกษาระดับปริญญาโท หรือเป็นผู้ปกครอง / ผู้มีความสัมพันธ์ทางกฎหมาย / ญาติที่สามารถพิสูจน์ความสัมพันธ์ได้ ของผู้ศึกษาระดับปริญญาตรี
 3. อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป และอายุของผู้กู้รวมระยะเวลาการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60 ปี
 4. ต้องมีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป
 5. อายุงานของผู้กู้
  – ผู้มีรายได้ประจำ อายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  – ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ดำเนินธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน


 1. อายุผู้ค้ำ
  – กรณีบิดา หรือ มารดา เป็นผู้ค้ำประกัน ไม่กำหนดอายุ
  – กรณีบุคคลอื่นเป็นผู้ค้ำ อายุรวมกับระยะเวลาการผ่อนแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
 2. รายได้
  – กรณีรายได้ประจำ : รายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บ. ต่อเดือน
  – กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว : ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี รายได้ไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท/เดือน (พิจารณาจากเงินหมุนเวียนเฉลี่ยใน Bank Statement)

ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย


TBANK’s MLR + 3% (ต่อปี)

(MLR คือ อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระยะยาว มีกำหนดชำระคืนเกิน 1 ปี สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี)

ค่าธรรมเนียม


ค่าอากร 0.05% ของวงเงินกู้