ห้าร้อยก็เปิดบัญชีได้

สินเชื่อสวัสดิการบำเหน็จตกทอด (สำหรับข้าราชการบำนาญทหาร)

ธนาคารทหารไทย สินเชื่อเงินสด - สินเชื่อส่วนบุคคล

เป็นสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญทหาร ที่ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน และไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ โดยผู้กู้จะต้องนำหนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จตกทอดที่ออกโดย กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดมายื่นพร้อมกับเอกสารประกอบ เพื่อติดต่อขอใช้บริการกับธนาคารฯ

 • ห้าร้อยก็เปิดบัญชีได้

  รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

   

 • กู้ได้สูงสุด 100%

  ตามหนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จตกทอด

 • ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน และไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ

   

 • ผ่อนได้นานสูงสุดถึงอายุ 90 ปี

   

 • ไม่มี! ค่าอากรแสตมป์สัญญาให้สินเชื่อ

  เงื่อนไข 

  • ผู้สมัครต้องยื่นหนังสือรับรองสิทธิ์ต้นฉบับให้ธนาคารฯ เท่านั้น
  • อัตราดอกเบี้ย วงเงินอนุมัติ และหลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด
  • อัตราดอกเบี้ย MRR อ้างอิงตามประกาศของธนาคารฯ
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคารฯ
  • ระยะเวลาในการผ่อนชำระ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 90 ปี