สินเชื่อวงเงินสูง 200%

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

กรุงศรีเพิ่มพลัง SME ด้วยสินเชื่อวงเงินสูง 200%

 •  ให้วงเงินสูงสุด 200% ของมูลค่าหลักประกัน สูงสุด 10 ล้าน
 •  ใช้เงินฝากเป็นหลักประกันได้
วงเงินสินเชื่อ สูงสุด 10 ล้านบาท
ประเภทสินเชื่อ
 • สินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้น O/D, P/N, Trade Finance
 • สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว (Term loan)
 • หนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee)
ระยะเวลาผ่อนชำระ สูงสุด 7 ปี
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
 • ต้องขออนุมัติสินเชื่อภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย.
หลักประกัน อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
เงินฝาก1 สูงสุดไม่เกิน MRR + 2.50%*
สินทรัพย์ถาวร2 สูงสุดไม่เกิน MRR + 2.25%*

เงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และต้องจดทะเบียนธุรกิจ กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(DBD)
ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น โรงงาน อาคารพาณิชย์ สถานประกอบการ โกดัง สำนักงาน ที่พักอาศัย (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม)

ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อโดย บสย. ฟรีตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ตลอดระยะเวลาของเงินกู้ระยะยาว

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมครั้งแรกในการจัดวงเงินสินเชื่อ (Front-End Fee) 1.5% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการของนิติบุคคล
 • บุคคลธรรมดา อายุ 20 ถึง 65 ปี ที่มีสัญชาติไทย
 • มียอดขายต่อปีตั้งแต่ 20 – 150 ล้านบาท
 • ประกอบกิจการในประเทศไทย ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร รวมถึงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขสิทธิพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า