สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว

ธนาคารธนชาต สินเชื่อรถทุกประเภท

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้อสำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อรถใช้แล้ว (รถมือสอง), รถเต้นท์ หรือรถบ้าน (รถซื้อขายกันเอง) โดยเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ รู้ผลอนุมัติไว และยังสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ตามต้องการ มีบริการให้คำปรึกษาในการตรวจสภาพประเมินราคารถยนต์ การจัดเตรียมเอกสาร และขั้นตอนการขอสินเชื่ออย่างใกล้ชิด ผ่านการดูแลของเจ้าหน้าที่สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้วที่เชี่ยวชาญของธนาคารฯที่พร้อมให้คำปรึกษาในการจัดไฟแนนซ์รถยนต์และให้บริการในพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ติดต่อ “ธนชาตสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว” โทร.1770 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ThanachartDRIVE

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์


 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • วงเงินอนุมัติสูงถึง 100% จากราคาประเมินของธนาคารฯ
 • อนุมัติผลรวดเร็วภายใน 1 วันทำการ
 • เลือกระยะการผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 84 เดือน (7 ปี)
 • จัดสินเชื่อรถยนต์ได้ทุกยี่ห้อ สำหรับรถที่จดทะเบียนไม่เกิน 15 ปี
 • พื้นที่บริการครอบคลุมทั่วประเทศ

ช่องทางการชำระเงิน


 • ชำระที่เคาน์เตอร์ ธนาคารธนชาตทุกสาขา
 • ชำระที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ (Pay At Post)
 • ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ
 • ชำระที่ Tesco Lotus ทุกสาขา
 • ชำระที่ Big C ทุกสาขา
 • ชำระที่ TOT ทุกสาขา

คู่มือและข้อควรทราบสำหรับลูกค้าเช่าซื้อ

หมายเหตุ


 1. อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศฯ ของธนาคาร
 2. รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการสมัคร – คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้ขออนุมัติสินเชื่อ


 • มีอายุระหว่าง 20 – 65 ปี
 • มีถิ่นพำนักในประเทศไทย

วิธีการสมัคร


ติดต่อผ่านเต็นท์รถยนต์ทั่วประเทศ หรือ โทร.1770

เอกสารประกอบการเช่าซื้อ


 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และรายละเอียดการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเจ้าของกิจการ)
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (กรณีนิติบุคคล )
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีนิติบุคคล)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีนิติบุคคล)

หมายเหตุ


 1. อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศฯ ของธนาคาร
 2. รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการเช่าซื้อ

 • ยอดจัดเช่าซื้อหรือวงเงินการขอเช่าซื้อ ตั้งแต่ 80,000 บาท ขึ้นไป
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 84 เดือน (7 ปี)
 • การทำประกันภัยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ


 • ค่าเบี้ยประกันภัย (ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและประเภทของรถยนต์ที่เช่าซื้อ)
 • ค่าโอนเล่มทะเบียนรถยนต์

หมายเหตุ


 1. อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศฯ ของธนาคาร
 2. รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า