สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี บ้านแลกเงิน

ธนาคารทหารไทย สินเชื่อบ้าน

อยากเปลี่ยนบ้าน/คอนโด
เป็นเงินก้อนดอกเบี้ยต่ำ

เปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อน
ได้ง่ายขึ้น

ดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้น 5.40% ต่อปี นาน3ปี

ข้อมูลทั่วไป

สินเชื่อบ้านแลกเงินจาก TMB ช่วยเพิ่มความคล่องตัวด้านการเงินและเติมเต็มความต้องการของคุณ พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

1. วงเงินอนุมัติ
วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท
1.1 กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน พร้อมสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงิน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินธนาคารฯ
1.2 กรณีสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงินใหม่ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาประเมินธนาคารฯ
1.3 กรณีรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากที่อื่นมาที่ TMB วงเงินสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินธนาคาร ฯ
2. ระยะเวลาผ่อนชำระ
ผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 15 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
3. การอนุมัติง่ายและรวดเร็ว
กรณีได้รับเอกสารประกอบการกู้ครบถ้วน ธนาคารจะติดต่อท่านเพื่อแจ้งผลการอนุมัติภายใน 5 – 7 วันทำการ

คุณสมบัติและเอกสารประกอบ

พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป ประมาณการรายได้ต่อเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป
อายุอยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี อายุอยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี
ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)
เอกสารประกอบ