สินเชื่อข้าราชการบำนาญ

ธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อเงินสด - สินเชื่อส่วนบุคคล

สุขใจกับชีวิต ด้วยสินเชื่อข้าราชการบำนาญ ให้คุณอุ่นใจ มีเงินสำรองใช้ตามต้องการ

สานต่อให้ทุกฝันของข้าราชการผู้รับบำนาญเป็นจริง

เกษียณแล้ว ก็ยังกู้ได้

ข้าราชการผู้รับบำนาญสามารถยื่นกู้เพื่อนำไปใช้จ่ายได้ตามต้องการ จะใช้จ่ายอุปโภคบริโภค ท่องเที่ยว หรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินยอดบำเหน็จตกทอดคงเหลือ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

เพียงนำหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

จ่ายเบาๆ เฉพาะดอกเบี้ย หรือชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย

ผ่อนน้อย ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี

อนุมัติง่าย… รับเงินรวดเร็วทันใจ

ฟรี! ค่าธรรมเนียมจัดการสินเชื่อสะดวกสบายด้วยกรมบัญชีกลางหักเงินบำนาญรายเดือน เพื่อชำระหนี้คืนธนาคารโดย ตรง

รายละเอียดสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  • มีสัญชาติไทย และเป็นข้าราชการผู้รับบำนาญ หรือลูกจ้างผู้รับบำเหน็จรายเดือน
  • อายุผู้กู้ เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้ว ไม่เกิน 90 ปี
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลายในขณะยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร
  • มีความสามารถในการชำระคืนตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง MLR-0.375% ต่อปี

ดูรายละเอียดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล (ถ้ามี)
  • หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกู้เงิน
  • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพที่ต้องการใช้เป็นบัญชีเพื่อรับโอนเงินกู้

สะดวกสบายด้วยบริการและคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ ณ สาขาธนาคารกรุงเทพ พร้อมให้คำแนะนำ และช่วยคุณเลือกสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการ

เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ สินเชื่อข้าราชการบำนาญ

เอกสารแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินเชื่อข้าราชการบำนาญ