สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus

ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อเงินสด - สินเชื่อส่วนบุคคล
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สินเชื่อสำหรับคนทำงานเอกชน
ที่ได้เงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
checkimg
สินเชื่อแบบเงินกู้วงเงินหมุนเวียน
checkimg
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
checkimg
เงินด่วนทันใจ ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องมีหลักประกัน
คุณสมบัติผู้กู้
  1. พนักงานประจำบริษัทเอกชน มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
  2. รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย
  3. อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
  4. อายุไม่เกิน 60 ปี
เอกสารที่ใช้สมัคร
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
  4. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
  5. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ใช้บัญชีกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือน สามารถยื่นบัญชีของธนาคารอื่นเพื่อการพิจารณาได้
  6. เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

คำถามที่พบบ่อย