ลูกค้าธุรกิจ เอสเอ็มอี สินเชื่อเพื่อธุรกิจ ยูโอบี บิสพร็อพเพอร์ตี้

ธนาคารยูโอบี สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

ยูโอบี บิสพร็อพเพอร์ตี้

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่กำลังมองหาเงินทุนเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ อาทิเช่น อาคารโรงงาน โกดังสินค้า หรือ สำนักงาน ด้วยระยะเวลาการผ่อนชำระคืนสูงสุด 30 ปี

เงินทุนเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์
เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ

วงเงินสูงสุด 100%
ของราคาประเมินหลักทรัพย์

ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด
30 ปี

 • วงเงินกู้สูงสุด 40 ล้านบาท
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ สูงสุด 30 ปี
 • วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
 • บริการด้านสินเชื่อหลากหลาย
  • วงเงินสินเชื่อระยะยาว (Commercial Loan)
  • วงเงินสินเชื่อระยะสั้น เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft), ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)
 • พิเศษ! เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายมาตราการบัญชีเล่มเดียว ผู้ประกอบการ SMEs ที่ยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารยูโอบี ด้วยบัญชีงบการเงินเดียวที่ยื่นเสียภาษีกับกรมสรรพากร จะได้รับสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ 5% ต่อปี คงที่ 2 ปีแรก หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยปกติตามเงื่อนไขธนาคาร นอกจากนี้ท่านยังได้รับสิทธิ์ทดลองใช้บริการ UOB BizSmart เพื่อช่วยจัดการด้านระบบบัญชีและการจัดการธุรกิจให้ลูกค้า SMEs โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนาน 30 วัน
 • บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
 • ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ขอสินเชื่ออย่างน้อย 3 ปี
 • งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วไม่มีผลขาดทุนติดต่อกันในช่วง 3 ปีล่าสุด หรือ ไม่มีส่วนทุนติดลบ (สำหรับกรณีนิติบุคคล)

นิติบุคคล

บุคคลธรรมดา

ผู้ค้ำประกัน

สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน และสำเนาใบ เปลี่ยนชื่อ-สกุล / ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

หนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์จากกระทรวงพาณิชย์ / ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น / หนังสือบริคณฑ์สนธิ / ข้อบังคับของบริษัท

สำเนาทะเบียนการค้า / สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

งบการเงินฉบับตรวจสอบ / สำเนาใบแสดง ภาษีเงินได้ ย้อนหลัง 3 ปี

สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) / เอกสารการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ย้อนหลัง 6 เดือน

Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

ตัวอย่างใบส่งสินค้า 3 รายการ จากผู้ขายสินค้าหลักให้กับกิจการ

สำเนาเงินกู้เดิม และใบเสร็จการผ่อนชำระ ย้อนหลัง 6 เดือน ในกรณี Refinance

สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน

ช่องทางการติดต่อขอสินเชื่อ SME / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs 26 แห่งทั่วประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
Biz Call Centre โทร. 0-2343-3555
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555

หมายเหตุ

* ระยะเวลาการผ่อนชำระ และการอนุมัติวงเงินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารฯ

 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคารฯ
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารฯ
 • ผลการอนุมัติขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับผลการประเมินหลักประกันและธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อของธนาคารฯ
 • หลักประกันอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักที่ใช้เพื่อประกอบธุรกิจ อาทิเช่น อาคารโรงงาน, อาคารพาณิชย์, คอนโดมิเนียม, บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์ (ที่ดินเปล่าไม่สามารถใช้เป็นหลักประกันได้) ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารฯ