“พม.” เดินหน้าสร้างบ้านผู้สูงอายุ เล็งพื้นที่ 4 มุมเมือง กรุงเทพ-ปริมณฑล

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

(31 สิงหาคม 2563) “พม.” เดินหน้าสร้างบ้านผู้สูงอายุ เล็งพื้นที่ 4 มุมเมือง กรุงเทพ-ปริมณฑล พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ
นโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ โดยจะดำเนินการจัดสร้าง โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ 4 มุมเมือง ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรปราการ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ผ่านการเคหะแห่งชาติ ซึ่งจะพัฒนาโครงการเอง หรือร่วมดำเนินการกับภาคเอกชน (Joint Operation)

พิจารณาพื้นที่เป้าหมาย 4 พื้นที่ ได้แก่ โครงการบ้านกตัญญูคลองหลวง 1 และ 2 จังหวัดปทุมธานี 360 หน่วย โครงการบ้านผู้สูงอายุ จังหวัดนครปฐม (ทุ่งกระพังโหม) จำนวน 210 หน่วย โครงการบ้านผู้สูงอายุ สุวินทวงศ์ กรุงเทพฯ จำนวน 30 หน่วย และโครงการบ้านผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทรปราการ (บ้านคลองสวน) จำนวน 530 หน่วย

หรือเปิดโอกาสให้เอกชนสัมปทานโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ และนำอาคารมาปรับปรุงรองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ รวมทั้งบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุแบบเบ็ดเสร็จ ภายใต้เงื่อนไขของการเคหะแห่งชาติกำหนดร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง