ประกันชีวิต OnePlus 10/1

ธนาคารกสิกรไทย แบงก์แอสชัวรันส์ - ​​​​​​​​​​​​​​ประกันชีวิต

ลดหย่อนภาษี ​จ่ายหนเดียวคุ้ม ให้ชีวิตสบ๊ายสบาย

จุดเด่น

ระยะสั้น ชำระเบี้ยครั้งเดียว

เงินคืน 3% ทุก 2 ปี

ผลประโยชน์

เงื่อนไขการรับประกัน

ระยะเวลาการชำระเบี้ย 1 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี
อายุรับประกัน 20 – 65 ปี
เบี้ยประกัน 10,000 – 100,000 บาท
ชำระเบี้ยประกัน รายปีเท่านั้น
การตรวจสุขภาพ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
สัญญาเพิ่มเติม ไม่สามารถซื้อเพิ่มได้
ลดหย่อนภาษี ได้
การชำระด้วยบัตรเครดิต ไม่ได้

คำถามที่พบบ่อย

ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์วันพลัส 10/1 จะเริ่มคุ้มครองเมื่อใด ?

ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์วันพลัส 10/1 จะเริ่มคุ้มครองเมื่อลูกค้าทำรายการสำเร็จ

ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์วันพลัส 10/1 ค่าเบี้ยเท่าไหร่ (เพศ ชาย/หญิง และอายุมีผลต่อค่าเบี้ยหรือไม่) ?

ค่าเบี้ยประกันภัย 1,000 บาท ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท ค่ะ/ครับ โดยเบี้ยประกันภัยเท่ากันทุกเพศทุกอายุ แต่จะมีส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัย 46 บาท หากลูกค้าซื้อจำนวนเงินเอาประกันภัย 20,000 บาทขึ้นไป

อายุที่สมัคร ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์วันพลัส 10/1 ได้ อยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่ ?

20 – 65 ปี

ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์วันพลัส 10/1 สมัครแล้ว จะได้รับกรมธรรม์อย่างไร ?

ลูกค้าสามารถเลือกรับกรมธรรม์ได้ 2 ช่องทาง คือ
– รับเป็น e-policy ผ่านทางอีเมล หรือ
– รับเป็นเล่มกรมธรรม์ผ่านทางไปรษณีย์
โดยลูกค้าจะต้องระบุวิธีการรับกรมธรรม์ในตอนที่ทำรายการบน K PLUS

ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์วันพลัส 10/1 มีเงินคืนระหว่างปี ลูกค้าจะได้รับเงินคืนด้วยวิธีใด ?

ลูกค้าสามารถระบุขอรับเงินผลประโยชน์ได้ 2 วิธี คือ
– ขอรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากที่ผูกกับ K PLUS หรือ
– ขอรับเป็นเช็ค ซึ่งจะจัดส่งเช็คไปยังที่อยู่ที่ติดต่อได้ตามที่ระบุไว้ตอนสมัคร K PLUS

ถ้าเสียชีวิต สามารถแจ้งขอเรียกร้องผลประโยชน์มรณกรรมได้ที่ใด ?

ลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า โทร 1766 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เบี้ยประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์วันพลัส 10/1 สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?

ลูกค้าสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งหากมีประกันชีวิตมากกว่า 1 กรมธรรม์ เมื่อรวมกันทุกกรมธรรม์สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ไม่เกิน 100,000 บาท

ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์วันพลัส 10/1 สามารถซื้อได้เท่าไหร่บ้าง ?

ลูกค้าสามารถเลือกซื้อ แผน 1 โดยค่าเบี้ยประกันจะเริ่มต้นที่ 10,000 บาท และค่าเบี้ยประกันจะเพิ่มขึ้นแผนละ 10,000 บาท ทั้งนี้แผนสูงสุดคือ 100,000 บาท

หลักฐานที่ยืนยันว่าซื้อ ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์วันพลัส 10/1 สำเร็จ ?

– Email แจ้ง “Result of Bill Payment (Success) (THIS MESSAGE IS SENT FROM UAT SERVER.)” ส่งจาก K PLUS ([email protected])
– Email แจ้ง “ยืนยันรายการซื้อประกันชีวิตผ่าน K PLUS/ Confirmation of life insurance purchase via K PLUS” ส่งจาก K PLUS ([email protected])
– Email แจ้ง “นำส่งสรุปสาระสำคัญในการสมัครขอเอาประกันชีวิตและใบรับเงินชั่วคราว” ส่งจาก MTL ([email protected])
– SMS แจ้งบริษัทได้รับข้อมูลการสมัครขอเอาประกัน และขอจัดส่งใบรับเงินชั่วคราว ส่งจาก MTL

การซื้อประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์วันพลัส 10/1 เมื่อทำรายการเสร็จจะได้รับอะไรบ้าง ?

– Email เรื่อง “Result of Bill Payment (Success) (THIS MESSAGE IS SENT FROM UAT SERVER.)” ส่งจาก K PLUS ([email protected])
– Email เรื่อง “ยืนยันรายการซื้อประกันชีวิตผ่าน K PLUS/ Confirmation of life insurance purchase via K PLUS” ส่งจาก K PLUS ([email protected])
– Email เรื่อง “นำส่งสรุปสาระสำคัญในการสมัครขอเอาประกันชีวิตและใบรับเงินชั่วคราว” ส่งจาก MTL ([email protected])
– SMS แจ้งว่า บริษัทได้รับข้อมูลการสมัครขอเอาประกัน และขอจัดส่งใบรับเงินชั่วคราว ส่งจาก MTL

ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์วันพลัส 10/1 สามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้หรือไม่ ?

ไม่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้

ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์วันพลัส 10/1 ต่างชาติสามารถซื้อได้หรือไม่ ?

ชาวต่างชาติไม่สามารถซื้อได้

ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์วันพลัส 10/1 สามารถซื้อให้ผู้อื่นได้หรือไม่ ?

ไม่สามารถซื้อให้ผู้อื่นได้

ลูกค้า 1 ท่าน สามารถซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์วันพลัส 10/1 ได้กี่ฉบับ ?

ลูกค้าสามารถซื้อได้มากกว่า 1 ฉบับ โดยเมื่อรวมกับจำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบประกันประเภทเดียวกันที่มีอยู่แล้วกับบริษัทฯ จะต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์วันพลัส 10/1 ลูกค้าสามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้โดยไม่เสียผลประโยชน์ใดๆ ได้ในระยะเวลาเท่าไหร่ ?

ลูกค้าสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยจะได้รับเบี้ยประกันชีวิตคืนเต็มจำนวน

หากต้องการเปลี่ยนผู้รับประโยชน์สามารถติดต่อได้ที่ไหน ?

ลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า โทร 1766 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ช่องทางการติดต่อ หากเกิดข้อสงสัยหรือต้องการความกระจ่างในเรื่องประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์วันพลัส 10/1 ?

ลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า โทร 1766 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

กรมธรรม์ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์วันพลัส 10/1 สามารถเวนคืนกรมธรรม์ได้หรือไม่ ?

สามารถใช้สิทธิการเวนคืนกรมธรรม์ได้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้ได้รับเงินคืนน้อยกว่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระไว้