ประกันชีวิต เพื่อการออมทรัพย์ Perfect Choice 12/6

ธนาคารธนชาต แบงก์แอสชัวรันส์ - ​​​​​​​​​​​​​​ประกันชีวิต

ตอบโจทย์เรื่องสะสมทรัพย์ระยะสั้น ให้ผลตอบแทนรวดเร็วทันใจที่มาพร้อมความเสี่ยงต่ำ

 • เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ระยะสั้นที่ให้เงินคืนทุกปี
 • เพิ่มวินัยการออม เพื่อให้ถึงเป้าหมายทางการเงินได้อย่างแน่นอน
 • พิเศษ สมัครง่าย ไม่ต้องแถลงหรือตรวจสุขภาพก่อนสมัครขอทำประกันภัย เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการ กระจายเงินลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ให้ผลตอบแทนสูง ชัดเจนและแน่นอน ด้วยการเพิ่มมูลค่าของเงินอย่างคุ้มค่าในระยะเวลาสั้น ๆ เพียง 6 ปี พร้อมรับผลประโยชน์ และความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา 12 ปี
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

รายละเอียด


Perfect Choice 12/6 รูปแบบประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่มีระยะเวลาคุ้มครองชีวิต 12 ปี และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 6 ปี ช่วยบริหารเงินในระยะสั้น รับเงินคืนรายปีทุกปี ที่สูงและคุ้มค่าอย่างรวดเร็ว อุ่นใจกับความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นตลอดสัญญา 12 ปี พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมสรรรพากร)

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

 • ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 6 ปี ให้ความคุ้มครองถึง 12 ปี
 • รวดเร็วกับเงินคืนสูงรายปีตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-11 ปีละ 6 % ของทุนประกันภัย
 • คุ้มค่าด้วยเงินคืนเมื่อครบสัญญา 600 % ของทุนประกันภัย สามารถตอบสนองแผนการเงินได้อย่างสมบูรณ์
 • อุ่นใจด้วยความคุ้มครองชีวิตทุกกรณีที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามช่วงระยะเวลา สร้างความมั่นใจในแผนการเงิน
 • ลูกค้าใหม่ไม่ต้องตรวจ/แถลงประวัติสุขภาพก่อนการสมัครขอทำประกันภัย ให้ความคุ้มครองทันทีที่สมัครตามเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต

การจ่ายผลประโยชน์ด้านความคุ้มครองชีวิต

 • ปีกรมธรรม์ที่ 1 รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่า 105 % ของทุนประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 2 รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่า 210 % ของทุนประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 3 รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่า 315 % ของทุนประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 4 รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่า 420 % ของทุนประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 5 รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่า 525 % ของทุนประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 6-12 รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่า 600 % ของทุนประกันภัย

  ด้านการออมทรัพย์

 • สิ้นปีกรมธรรมที่ 1-11 รับเงินคืนปีละ 6% ของทุนประกันภัย
 • ครบกำหนดสัญญาสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 12 รับเงินคืน 600% ของทุนประกันภัย

  ด้านภาษี

 • ผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ไม่ต้องเสียภาษีใด ๆ สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระในแต่ละปีไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาทต่อปี (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

เงื่อนไขการรับประกันภัย


 • อายุที่รับประกันภัย : 66-70 ปี
 • ทุนประกันภัยขั้นต่ำ : 25,000 บาท
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 6 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย : 12 ปี
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี

อัตราเบี้ยประกันภัย


อัตราเบี้ยประกันภัยต่อทุนประกันภัย 1,000 บาท

 • อายุ 66-70 ปี : 1,0000 บาท

วิธีการสมัคร – คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร


 1. อายุ 66 – 70 ปี
 2. ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 25,000 บาท
 3. ลูกค้าต้องยื่นใบคำขอเอาประกันภัยชนิดไม่มีคำถามสุขภาพ
 4. การตรวจสุขภาพเป็นไปตามข้อกำหนดการพิจารณารับประกันของบริษัทประกันชีวิต

ขั้นตอนการสมัคร


 1. แจ้งความจำนงในการซื้อประกันภัยกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
 2. เจ้าหน้าที่ธนาคารพิมพ์ใบสมัครจาก SOS และผู้ขอเอาประกันภัยตรวจทานพร้อมลงนามในใบคำขอเอาประกันภัย
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการพิจารณา และส่งคืนเจ้าหน้าที่ธนาคาร

เอกสารประกอบการพิจารณา


 1. ใบคำขอเอาประกันภัย (ชนิดไม่มีคำถามสุขภาพ) ที่กรอกข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัยและลงลายมือชื่อโดยผู้ขอเอาประกันภัย
 2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนาพาสปอร์ต, วีซ่า และสำเนาใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย (Work permit) ที่มีข้อมูลจนถึงปัจจุบัน และตอบคำถามในถ้อยแถลงสำหรับชาวต่างชาติ
 4. แบบฟอร์มการพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้า (ในกรณีที่เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้า (Enhance CDD )

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ


 1. ถาม : แผนนี้แตกต่างจากแผนการประกันชีวิตอื่นอย่างไร
  ตอบ : แผนประกันชีวิตอื่น ๆ ในตลาดส่วนใหญ่ต้องตรวจสุขภาพ/แถลงประวัติสุขภาพก่อนการสมัครขอทำประกันภัย ซึ่งแตกต่างไปจาก Perfect Choice 12/6 by Prudential ไม่ต้องตรวจสุขภาพ/แถลงประวัติสุขภาพก่อนการสมัครขอทำประกันภัย ให้ความคุ้มครอง ทันทีที่สมัคร ตามเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต
 2. ถาม : เบี้ยประกันภัยที่ชำระสำหรับ Perfect Choice 12/6 by Prudential จะสามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้หรือไม่
  ตอบ : ได้ตามเงื่อนไขบริษัทประกันชีวิตโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 3. ถาม : เบี้ยประกันภัยที่ชำระสำหรับ Perfect Choice 12/6 by Prudential จะสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีได้หรือไม่
  ตอบ : ผู้เอาประกันภัยที่ซื้อความคุ้มครอง Perfect Choice 12/6 by Prudential สามารถนำเบี้ยประกันภัยที่ชำระจริงไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ (ตามเงื่อนไขกรมสรรพากร)
 4. ถาม : กรณีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ ต้องมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
  ตอบ : ใบคำขอฯ , สำเนา passport/visa , Work permit , ตอบแบบฟอร์ม ถ้อยแถลงสำหรับชาวต่างชาติ

หมายเหตุ


 • ธนาคารธนชาต ในฐานะนายหน้าประกันภัย เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์ประกันภัย มิใช่ผลิตภัณฑ์เงินฝาก จึงอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวน และไม่ได้รับความคุ้มครองเงินต้น นอกจากนี้ลูกค้าควรชำระเบี้ยประกันภัยตรงตามระยะเวลาที่กำหนดและครบตามระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย รวมทั้งถือกรมธรรม์จนครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดในกรมธรรม์ หากมีการเวนคืนกรมธรรม์อาจทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 • รับประกันชีวิตโดยบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง