บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์

ธนาคารกรุงเทพ บัตรเดบิต

เติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ ง่าย สบาย ทุกการจับจ่าย

ธุรกรรมปลอดภัย

กดเงิน โอน จ่าย ปลอดภัยทุกธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีชิปอัจฉริยะและรหัสประจำตัว (PIN) 6 หลัก

ตอบโจทย์ชีวิตทันสมัย

กด โอน จ่าย สะดวก บัตรเดียวที่ให้คุณครบ ทั้งกดเงิน และใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่รับบัตรทั่วโลก

สิทธิประโยชน์ถูกใจ

รับสิทธิประโยชน์มากมายจาก UnionPay International และ Travel Mate.Asia

มั่นใจทุกการช้อป

ฟรี SMS แจ้งทางมือถือ ทุกครั้งที่ใช้จ่ายผ่านบัตร 300 บาทขึ้นไป

สิทธิประโยชน์ บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์

กดเงินปลอดภัย

  • กดเงิน โอน จ่าย และอีกหลายธุรกรรมทางการเงิน ด้วยชิปอัจฉริยะและรหัสประจำตัว (PIN) 6 หลัก ที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ และเครื่องเอทีเอ็มธนาคารอื่นที่รับบัตรชิปการ์ด รวมทั้งเครื่องเอทีเอ็มธนาคารอื่นทั่วโลกที่รับบัตรชิปการ์ดและมีเครื่องหมาย
  • กำหนดวงเงินในการถอนหรือโอนต่อวันได้ด้วยตนเอง สูงสุด 500,000 บาทต่อวัน

มั่นใจทุกการช้อป

  • ชำระค่าสินค้าและบริการด้วยรหัสประจำตัว (PIN) 6 หลัก เพื่อยืนยันการชำระเงินทุกครั้งด้วยตัวคุณเอง
  • รับ SMS แจ้งเตือนการใช้จ่ายผ่านบัตรทางโทรศัพท์มือถือทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป
  • สะดวก ไม่ต้องพกเงินสด ใช้จ่ายได้สูงสุด 150,000 บาทต่อวัน ทุกร้านค้าทั่วไทยที่มีเครื่องหมาย หรือเครื่องหมาย และร้านค้าทั่วโลกที่รับบัตรชิปการ์ดและมีเครื่องหมาย พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมายจาก UnionPay International และ Travel Mate.Asia เมื่อเดินทางในต่างประเทศและร้านค้าที่ร่วมรายการ

สมัครบัตร

สมัครบัตรได้ง่าย ๆ ที่สาขาใกล้คุณ เพียงเตรียมสมุดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ หรือสมุดเช็คของธนาคาร และบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) คุณจะได้รับบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท มาตรฐานไทยชิปการ์ดทันที และเลือกกดรหัสประจำตัว (PIN) 6 หลักได้เอง

 ค่าธรรมเนียม

  • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
  • ค่าธรรมเนียมรายปี พิเศษ! เพียง 200 บาท ต่อปี (ปกติ 300 บาท) ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564
  • ค่าธรรมเนียมออกบัตรทดแทน 100 บาท ต่อบัตร ต่อครั้ง
  • ค่าธรรมเนียมใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายรายเดือน ปีละ 200 บาท โดยขอใช้บริการได้ที่สาขาที่คุณสมัครบัตร

การใช้บัตรทำธุรกรรม

ประเภทธุรกรรม เครื่องเอทีเอ็ม
ธนาคารกรุงเทพ
ทั่วประเทศ
 

เครื่องเอทีเอ็ม
ธนาคารอื่นที่รับ
ชิปการ์ด1

 

บัวหลวงโฟน
โทร. 1333

ใช้ถอนเงินสด / /
โอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารกรุงเทพ หรือโอนเงินไปยังธนาคารอื่น / /*** /*
ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีที่ลงทะเบียนไว้กับบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ สูงสุด 10 บัญชี / /*** /
ซื้อ-ขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมบัวหลวง /** /**
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมบัวหลวง /**
ชำระภาษีและค่าสาธารณูปโภค / /
ชำระค่าสินค้าและบริการ / /
เติมเงินมือถือ / /
เปลี่ยนรหัสประจำตัว 6 หลัก (PIN Code) /
กำหนดวงเงินในการถอน/โอนเงิน ได้สูงสุด 500,000 บาทต่อวัน /
กำหนดวงเงินชำระค่าสินค้าและบริการที่ร้านค้าต่างๆ ได้สูงสุด 150,000 บาทต่อวัน /
แจ้งอายัดบัตร /

1 สำหรับในต่างประเทศ ต้องเป็นเครื่องเอทีเอ็มที่รับชิปการ์ดและมีเครื่องหมาย

*โอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารกรุงเทพไปยังบุคคลที่ 3 ต้องลงทะเบียนที่สาขาธนาคารกรุงเทพก่อนใช้บริการ และไม่สามารถทำรายการโอนเงินไปยังธนาคารอื่นได้
**ยกเว้นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
***สำหรับเครื่องเอทีเอ็มธนาคารอื่นที่รับบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ และตั้งในประเทศไทยเท่านั้น

เอกสารแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์