ธุรกิจ Back to Basic : เทรนด์ธุรกิจสูงสุดคืนสู่สามัญ

ธุรกิจ - การลงทุน

ในอดีตเรามักพบเห็นการที่ประชากรหมู่มากวิ่งเข้าหาความเจริญ ทำให้คนกระจุกตัวแออัดอยู่ในสังคมเมือง จนเกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ความเจริญ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สมดุล และที่สำคัญได้นำไปสู่การโหยหาธรรมชาติเพื่อมาเยียวยาความเหน็ดเหนื่อยจากการแข่งขันที่สูงตลอดเวลา

ยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีก้าวไกล คนอาจก้าวเข้าหาความทันสมัยในโลกยุคดิจิตอล แต่ขณะเดียวกันสิ่งที่เดินทางเป็นคู่ขนานก็คือ ความปัจเจกที่ชัดเจนขึ้น ผู้คนนิยมปลีกตัวมากขึ้น มีครอบครัวเดี่ยวเยอะขึ้น ใช้ชีวิตโสดเยอะขึ้นและแต่งงานช้าลง พร้อมใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับสังคมเสมือนบนโลกออนไลน์ ส่งผลให้มีโลกส่วนตัวสูง ต้องการอิสระและโหยหาธรรมชาติ

ธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในรูปแบบ Back to Basic

1.ธุรกิจท่องเที่ยวธรรมชาติ
เทรนด์ธุรกิจที่เกิดขึ้นและเป็นที่นิยมจนสังเกตได้ชัดเจน นั่นก็คือ การเกิดวิถีท่องเที่ยวธรรมชาติ ยิ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติดั้งเดิมที่ความเจริญยังเข้าไม่ถึง หรือสถานที่แปลกใหม่ที่ไม่เคยได้รับความสนใจหรือโด่งดังมาก่อน จะยิ่งเพิ่มความนิยมให้คนได้มากและรวดเร็ว ด้วยสังคมโลกออนไลน์ที่เผยแพร่ทุกอย่างได้เร็วและไปในวงกว้าง

2.ธุรกิจฟาร์มและการเกษตรวิถีใหม่
ปัจจุบันคนรุ่นใหม่หันมาให้ความสนใจอาชีพเกษตรกรและตัดสินใจออกไปทำการเกษตรมากยิ่งขึ้น จนเกิดเป็นฟาร์มสไตล์ใหม่ขึ้นจากการผสมผสานการเกษตรกรรมดั้งเดิมเข้ากับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ไอเดียใหม่ๆ เกษตรกรในยุคปัจจุบันจึงไม่ใช่ชาวบ้านที่ไม่ได้เรียนอีกต่อไป แต่กำลังเพิ่มจำนวนเกษตรกรปริญญาและผู้เชี่ยวชาญเข้าไปในอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น

3.ธุรกิจเรโทรย้อนยุค
เทรนด์ธุรกิจประเภทเรโทรย้อนยุคกลับมาได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นในยุคดิจิตอล เหตุเพราะโลกก้าวไกลทางด้านเทคโนโลยีมาก ในขณะเดียวกันก็โหยหาความอบอุ่นใจกับความทรงจำในอดีตที่สร้างความสมดุลในชีวิตสองขั้วของคนยุคนี้ ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอดีต หรือมีธีมย้อนยุค จะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ

4.ธุรกิจโฮมสเตย์
เดิมทีธุรกิจโฮมสเตย์หรือที่พักแบบ Local มักสร้างในชุมชนที่ห่างไกลความเจริญ หรือชุมชนที่มีเรื่องราวให้ได้ศึกษาเรียนรู้ อาทิ หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา หมู่บ้านจักสานทอมือ ซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมเฉพาะกลุ่มเล็ก และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการเรียนรู้วิถีไทย แต่ภายหลังการท่องเที่ยวแบบ Local ได้รับความนิยม โฮมสเตย์ก็เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยม จนเกิดเป็นเทรนด์ธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการในตลาดที่ต้องการเสพวิถีชุมชนมากกว่าการนอนในโรงแรมใหญ่ เพื่อให้ได้กลับเข้าไปใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น

5.ธุรกิจรักษ์โลก
ด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมที่วิกฤติระดับโลก ส่งผลให้เทรนด์ธุรกิจรักษ์โลกต่างๆ เติบโตขึ้น อาทิ ถุงผ้า เครื่องใช้จากธรรมชาติ และสินค้ารีไซเคิล เป็นต้น ซึ่งจะยิ่งได้รับความนิยมมากขึ้นอีกเท่าตัว แปรผันตรงกับวิกฤติทางธรรมชาติในปัจจุบัน

ในปี 2020 นี้ จึงน่าจับตามองกระแสของธุรกิจเหล่านี้มากยิ่งขึ้น ว่าจะมีอนาคตและเติบโตได้อีกมาก หากเราวิเคราะห์และตีโจทย์สถานการณ์ได้แตกฉาน ก็จะสามารถบริหารธุรกิจได้สอดคล้องกับยุคสมัยและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป