ทีเอ็มบี เรดดี้แคช (TMB Ready Cash)

ธนาคารทหารไทย บัตรกดเงินสด

พร้อมทุกสถานการณ์ กับบัตรกดเงินสด ที่กดได้มากกว่า 42,000 ตู้

ข้อมูลทั่วไป

วงเงินอนุมัติ
วงเงินอนุมัติระหว่าง 15,000 – 300,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน
การผ่อนชำระ
ชำระคืนเพียง 3% ของยอดหนี้
การคำนวณดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยคิดแบบลดต้นลดดอก ตามจำนวนวันที่ใช้จริง

คุณสมบัติและเอกสารประกอบ

พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป ประมาณการรายได้ต่อเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป
อายุอยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี อายุอยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี
ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)
เอกสารประกอบ