กรุงศรี SME วงเงินสูงสุด 3 เท่า (สินเชื่อทันใจ/สินเชื่อพร้อมขยาย)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

เพราะกรุงศรี SME เชื่อมั่นในตัวคุณ เพิ่มโอกาสให้ทุกธุรกิจ กู้ได้มากขึ้นสูงสุด 3 เท่า1
ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี เพื่อธุรกิจคุณสำเร็จได้อย่างที่คิด

สินเชื่อทันใจ สินเชื่อพร้อมขยาย
วงเงินสินเชื่อรวม ตั้งแต่ 3 แสน – 10 ล้านบาท
ประเภทสินเชื่อ วงเงินเบิกเกินบัญชี
(O/D)
เงินกู้ระยะยาว
(T/L)
วงเงินเบิกเกินบัญชี
(O/D)
เงินกู้ระยะยาว
(T/L)
ระยะเวลา ไม่กำหนดระยะเวลา ตั้งแต่ 3-10 ปี ไม่กำหนดระยะเวลา ตั้งแต่ 3-10 ปี
อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)
MRR + 3.5% MRR + 3.25% สูงสุดไม่เกิน
MRR + 3.5%
สูงสุดไม่เกิน
MRR + 3.25%
หลักประกัน เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น โรงงาน / ที่พักอาศัย(บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม) / อาคารพาณิชย์
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อโดย บสย. ฟรีตลอดระยะเวลาการกู้

ค่าธรรมเนียม    

  • ค่าธรรมเนียมครั้งแรกในการจัดวงเงินสินเชื่อ (Front-End Fee) สูงสุดไม่เกิน 2% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ (ขั้นต่ำ 20,000 บาท)
  • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

หมายเหตุ     

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เช่น เงินฝากออมทรัพย์ / เงินฝากออมทรัพย์พิเศษกรุงศรี Mix & Max / กรุงศรี Max Savings / กรุงศรี Step Savings
  • สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของธนาคารและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรรมขนาดย่อม (บสย.) รวมถึงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขสิทธิพิเศษต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า