กรุงศรีตั้ง “คงสิน คงคา” กุมบังเหียนสินเชื่อยานยนต์

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ประกาศแต่งตั้งนายคงสิน คงคา ดำรงตำแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

นายคงสิน มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจการเงินด้านลีสซิ่งและเช่าซื้อ รวมทั้งธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ในสถาบันการเงินชั้นนำของไทยมานานกว่า 25 ปี และตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี ที่ได้ร่วมงานกับกรุงศรี นายคงสิน ได้สร้างผลงานไว้มากมาย และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนกรุงศรี ออโต้ ให้เติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง โดยนำความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนและวิเคราะห์การเงินและการบัญชี การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งด้านการปฏิบัติการและสนับสนุนธุรกิจมาบริหารและพัฒนาระบบการดำเนินงานของกรุงศรี ออโต้ ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยผลักดันให้กรุงศรี ออโต้ เป็นผู้นำด้านสินเชื่อยานยนต์ครบวงจรชั้นแนวหน้าของประเทศไทยมาโดยตลอด

ทั้งนี้ กรุงศรีเชื่อมั่นว่า ในฐานะประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ นายคงสิน จะเดินหน้ากลยุทธ์สร้างการเติบโต รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ พร้อมสร้างพันธมิตรและเครือข่ายทางธุรกิจ ให้กรุงศรี ออโต้ แข็งแกร่งในฐานะผู้นำด้านสินเชื่อยานยนต์ครบวงจรชั้นแนวหน้าของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

อนึ่ง นายคงสิน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบัญชีและการเงิน จาก University of Alberta ประเทศแคนาดา และหลักสูตร Senior Executive Program จาก สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงประกาศนียบัตร Executive Development Program จาก Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ นายคงสิน คงคา ได้รับการแต่งตั้งแทนที่ นางกฤติยา ศรีสนิท ซึ่งจะขึ้นดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโส (Senior Advisor) ของกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย และลูกค้าบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket